dato search shopping envelope Pinterest youtube LinkedIn Facebook Twitter instagram search

Farvepaletten i WordPress-temaer & blocks

Når vi udvikler WordPress-temaer kan der være behov for at kontrollere hvordan diverse blocks kan tilpasses – f.eks. farver og skriftstørrelser.

Især har vi ofte brug for at kontrollere brugen af farver på et website, så en farveglad redaktør ikke kan vælge helt tilfældige farver.

Tilføj følgende til functions.php for helt at fjerne muligheden for at vælge tekst- og baggrundsfarve:

// add empty array to remove all colors
add_theme_support('editor-color-palette', array());

For at beholde farvevælgeren, men fjerne muligheden for “brugerdefineret farve”:

// disable custom colors
add_theme_support('disable-custom-colors');

For at beholde farvevælgeren og definere en ny farvepalette
(sørg for både lyse og mørke farver med passende kontrast, da farverne bruges på til tekst og baggrund):

add_theme_support('editor-color-palette', array(
  array(
    'name' => __('white', 'themeslug'),
    'slug' => 'white',
    'color' => '#FEFDFC',
  ),
  
  array(
    'name' => __('teal', 'themeslug'),
    'slug' => 'teal',
    'color' => '#A3D4D1',
  ),
  
  array(
    'name' => __('yellow', 'themeslug'),
    'slug' => 'yellow',
    'color' => '#FFD963',
  ),
));